Media Freedom Poll

Průzkum svobody médií 2022

Dosud nejpodrobnější průzkum provedený v Maďarsku, Polsku, České republice a na Slovensku poprvé na jaře 2022 ukázal široké znepokojení nad mizející nezávislostí médií a podporu přijetí opatření na ochranu jejich svobody.

Sledujte záznam diskuse s tvůrci průzkumu, novináři a odborníky z celé V4.

Kompletní verze průzkumu svobody médií z roku 2022

Attitudes to media freedom and independence in Central Europe
(PDF, angličtina)
Stáhnout

Tiskové zprávy

Průzkum v zemích Visegrádské čtyřky zjistil, že veřejnost podporuje opatření EU týkající se svobody médií
(PDF, čeština)
Stáhnout
Poll across Visegrad countries finds public back EU action on media freedom
(PDF, angličtina)
Stáhnout
A visegrádi országokban végzett felmérés szerint a nyilvánosság támogatja az EU sajtószabadsággal kapcsolatos lépéseit
(PDF, maďarština)
Stáhnout
Prieskum v krajinách V4 ukázal, že verejnosť podporuje opatrenia EÚ v oblasti slobody médií
(PDF, slovenština)
Stáhnout
Sondaż w krajach z Grupy Wyszehradzkiej potwierdza poparcie opinii publicznej dla unijnych działań na rzecz wolnych mediów
(PDF, polština)
Stáhnout

Průzkum veřejného mínění v otázce svobody médií je iniciativou Rady pro redakční nezávislost ve spolupráci s Českým národním výborem Mezinárodního tiskového institutu a za podpory Bakala Foundation.