Media Freedom Poll

Nová data odhalila posuny ve vnímání svobody médií veřejností v zemích V4

Sledujte záznam z tiskové konference a panelové debaty ke zjištěním z průzkumu svobody médií 2024.

ZDE
0 lidí v zemích V4 je znepokojeno stavem svobody médií

Exkluzivní pohled na veřejné mínění uprostřed rostoucích politických otřesů v zemích Visegrádu

Průzkum veřejného mínění odhalil výrazné změny v postojích veřejnosti ke svobodě médií, tažené politickými změnami a rostoucími obavami z ruského vměšování v regionu.

Nejvýraznějším zjištěním je prudký pokles obav o svobodu médií v Polsku, které po zvolení nové vlády klesly ze 71 % v roce 2023 na 53 % v roce 2024. To kontrastuje se situací na Slovensku a v Maďarsku, kde se obavy oproti loňskému roku naopak zvýšily, neboť obě vlády nadále čelí kritice za to, jak se staví ke svobodě médií a právnímu státu.

V době, kdy se region potýká s politickými změnami a ruským vlivem, zjištění z Media Freedom Poll 2024 vyzdvihují klíčový význam ochrany nezávislosti médií. Silná podpora veřejnosti, pokud jde o přijímání opatření, zdůrazňuje naléhavou potřebu důrazné reakce vlád, občanské společnosti i mezinárodních institucí.
Tessa Szyszkowitz
Předsedkyně Rady pro redakční nezávislost

Průzkum také poukázal na rostoucí obavy z pronikání ruských myšlenek do domácích médií a veřejného mínění v zemích V4. Většina respondentů vyjádřila obavy z ruského vlivu, přičemž jejich podíl se pohyboval od 61 % v Maďarsku po 77 % v Polsku.

Navzdory těmto obavám mají vlády silnou podporu veřejnosti, aby přijaly opatření na ochranu svobody médií. Převážná většina respondentů ve všech čtyřech zemích se domnívá, že by státy měly posílit legislativu na ochranu nezávislosti médií, přičemž podpora dosahuje až 78 % v Polsku a 74 % na Slovensku.

Vidíme, že obavy narůstají na Slovensku a v Maďarsku, zatímco v Polsku se snižují. A občané očekávají, že EU podnikne rázná opatření na ochranu svobody médií.
Věra Jourová
Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost komentuje průzkum svobody médií 2024

Obavy o svobodu médií

51%
Česká republika
53%
Polsko
65%
Slovensko
62%
Maďarsko
má obavy
nemá obavy
ani má ani nemá obavy

Trendy a posuny

47%
51%
51%
Česká republika
63%
71%
53%
Polsko
49%
62%
65%
Slovensko
48%
56%
62%
Maďarsko
2022
2023
2024

Jak lidé vnímají důležitost nezávislých médií?

Česká republika

78%

Význam nezávislosti médií na státu a vládě

78% Čechů souhlasí, že je důležité, aby zpravodajská média mohla fungovat bez zásahů a cenzury ze strany státu
63%

Nezávislost médií na svých vlastnících

63% Čechů nesouhlasí s tím, že vlastníci médií mají právo určovat, co mají novináři psát nebo říkat
78%

Nezávislost veřejnoprávních médií na vládě

78% Čechů nesouhlasí s tím, že vláda má právo ovlivňovat obsah zpráv, které vysílají veřejnoprávní média
65%

Redakční nezávislost

65% Čechů souhlasí s tím, že redakce by měly mít vždy možnost rozhodovat, o čem budou psát, bez jakýchkoliv vnějších zásahů

Polsko

84%

Význam nezávislosti médií na státu a vládě

84% Poláků souhlasí, že je důležité, aby zpravodajská média mohla fungovat bez zásahů a cenzury ze strany státu
65%

Nezávislost médií na svých vlastnících

65% Poláků nesouhlasí s tím, že vlastníci médií mají právo určovat, co mají novináři psát nebo říkat
65%

Nezávislost veřejnoprávních médií na vládě

65% Poláků nesouhlasí s tím, že vláda má právo ovlivňovat obsah zpráv, které vysílají veřejnoprávní média
62%

Redakční nezávislost

62% Poláků souhlasí s tím, že redakce by měly mít vždy možnost rozhodovat, o čem budou psát, bez jakýchkoliv vnějších zásahů

Slovensko

79%

Význam nezávislosti médií na státu a vládě

79% Slováků souhlasí, že je důležité, aby zpravodajská média mohla fungovat bez zásahů a cenzury ze strany státu
63%

Nezávislost médií na svých vlastnících

63% Slováků nesouhlasí s tím, že vlastníci médií mají právo určovat, co mají novináři psát nebo říkat
69%

Nezávislost veřejnoprávních médií na vládě

69% Slováků nesouhlasí s tím, že vláda má právo ovlivňovat obsah zpráv, které vysílají veřejnoprávní média
57%

Redakční nezávislost

57% Slováků souhlasí s tím, že redakce by měly mít vždy možnost rozhodovat, o čem budou psát, bez jakýchkoliv vnějších zásahů

Maďarsko

77%

Význam nezávislosti médií na státu a vládě

77% Maďarů souhlasí, že je důležité, aby zpravodajská média mohla fungovat bez zásahů a cenzury ze strany státu
58%

Nezávislost médií na svých vlastnících

58% Maďarů nesouhlasí s tím, že vlastníci médií mají právo určovat, co mají novináři psát nebo říkat
63%

Nezávislost veřejnoprávních médií na vládě

63% Maďarů nesouhlasí s tím, že vláda má právo ovlivňovat obsah zpráv, které vysílají veřejnoprávní média
57%

Redakční nezávislost

57% Maďarů souhlasí s tím, že redakce by měly mít vždy možnost rozhodovat, o čem budou psát, bez jakýchkoliv vnějších zásahů

Tisková konference k prezentaci Media Freedom Poll 2024 se konala 25. dubna 2024 v prostorách HVG v Budapešti. Na prezentaci průzkumu navázala panelová diskuse, ve které vystoupili Tessa Szyszkowitz (moderátor), Márton Gergely (HVG, Maďarsko), Beáta Balogová (SME, Slovensko), Bartosz Wieliński (Gazeta Wyborzca, Polsko), Veronika Munk (Denník N, Slovensko), Alexander Dworzak (Reportéři bez hranic, Rakousko) a Václav Štětka (Loughborough University, Velká Británie). Zjištění z průzkumu komentovala eurokomisařka Věra Jourová.

O průzkumu

Media Freedom Poll je nejkomplexnějším každoročním barometrem postojů veřejnosti ke svobodě médií v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Tento průzkum přináší již třetím rokem po sobě reprezentativní data o trendech a posunech ve veřejném mínění k otázkám svobody médií.

Všechny tři ročníky průzkumu realizovala agentura MEDIAN z pověření Rady pro redakční nezávislost a za podpory nadace Bakala Foundation a každoročně se jej účastnilo přes 4 000 respondentů starších 18 let napříč zeměmi V4. Výsledky Media Freedom Poll 2024 byly prezentovány na tiskové konferenci s panelovou debatou, která se konala 25. dubna 2024 v Budapešti. Partnery tiskové konference byly rakouská pobočka organizace Reportéři bez hranic a vydavatelství HVG.

Výsledky průzkumu

Kompletní verze průzkumu svobody médií 2024
(PDF, angličtina)
Stáhnout

Tisková zpráva

Průzkum veřejného mínění odhalil měnící se postoje ke svobodě médií ve střední Evropě v souvislosti s politickými změnami a obavami z ruského vlivu
(PDF, česky)
Stáhnout
Poll reveals shifting attitudes towards media freedom in Central Europe amidst political changes and Russian influence concerns
(PDF, anglicky)
Stáhnout
Sondaż wskazuje na zmiany w nastawieniu do wolności mediów w Europie Środkowej w obliczu przemian politycznych i obaw o wpływy Rosji
(PDF, polsky)
Stáhnout
A közvélemény-kutatás szerint a politikai változások és az orosz befolyás okozta aggodalmak közepette változik a közép-európai médiaszabadsághoz kapcsolatos hozzáállás
(PDF, maďarsky)
Stáhnout
Prieskum odhalil zmeny v postoji k slobode médií v strednej Európe v kontexte politických zmien a obáv z ruského vplyvu
(PDF, slovensky)
Stáhnout

Doporučení Rady pro redakční nezávislost formulovaná na základě Media Freedom Poll 2023

Addressing Public Concern over Media Freedom
(PDF, angličtina)
Stáhnout

Průzkum veřejného mínění v otázce svobody médií je iniciativou Rady pro redakční nezávislost. Průzkum podpořila Bakala Foundation. Výsledky ročníku 2024 jsou prezentovány ve spolupráci s Reportéři bez hranic, Rakousko a HVG.