Media Freedom Poll

Nová data odhalí posuny ve vnímání svobody médií veřejností v zemích V4

Sledujte tiskovou konferenci a panelovou debatu ke zjištěním z průzkumu svobody médií 2024.
Nejnovější průzkum bude zveřejněn 25. dubna 2024

Exkluzivní pohled na veřejné mínění uprostřed rostoucích politických otřesů v zemích Visegrádu

 

Se změnami politické scény ve střední Evropě se výrazně vyvíjejí názory jejích občanů na kritickou otázku svobody médií.  Tento průzkum svobody médií je nejkomplexnějším každoročním barometrem postojů veřejnosti ke svobodě médií v Maďarsku, Polsku, na Slovensku a v České republice.

Sledujte nás 25. dubna, kdy zveřejníme výsledky průzkumu Media Freedom Poll 2024, nejrozsáhlejšího každoročního barometru postojů veřejnosti ke svobodě médií v zemích Visegrádu.

Letošní třetí ročník průzkumu přináší data, která umožňují hloubkovou analýzu trendů a posunů ve veřejném mínění. Údaje za tři po sobě jdoucí roky poskytují cenný pohled na stav svobody médií v regionu.

Panelové debaty se zúčastní:

Rada pro redakční nezávislost

Tessa Szyszkowitz, Česko

Václav Štětka, Velká Británie

Reportéři bez hranic

Alexander Dworzak, Rakousko

HVG

Márton Gergely, Maďarsko

Komentář: Věra Jourová

Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost

Denník N

Veronika Munk, Maďarsko a Slovensko

Gazeta Wyborcza

Bartosz Wieliński, Polsko

SME

Beáta Balogová, Slovensko

Economia

Lenka Černá, Česko

Tiskovou konferenci ke zjištěním Media Freedom Poll 2024 a navazující panelovou debatu, která se koná v prostorách HVG v Budapešti, sledujte zde.

Živý online přenos začne 25. dubna v 10:00 hod.

Kompletní verze průzkumu svobody médií z roku 2024 bude dostupná od 26. dubna 2024 zde

Tisková zpráva bude publikována zde

Doporučení Rady pro redakční nezávislost formulovaná na základě Media Freedom Poll 2023

Addressing Public Concern over Media Freedom
(PDF, angličtina)
Stáhnout

Průzkum veřejného mínění v otázce svobody médií je iniciativou Rady pro redakční nezávislost ve spolupráci s Reportéři bez hranic, Rakousko a HVG. Průzkum podpořila Bakala Foundation.